Vrij en kosteloos in te brengen

Het is een rijkdom om te weten wat onze voorouders gedaan hebben. Daarom moeten wij dat opschrijven en delen met de jonge en komende generaties.

Geschiedschrijving

Door de jaren heen verzameld een familie onbedoeld veel kunstwerken. Uiteindelijk komen veel kunstwerken op een “stoffige zolder” terecht, dat is jammer.

Kunst collecties

Het proces van geschiedschrijving verloopt niet volgens een vast patroon. Het is een ontdekkingsreis door moeilijk bereikbare gebieden .

Ontdekkingsreis