Meteen naar de inhoud

Per 1 maart 2024


€ 25,00

Veel is over Arnhem geschreven maar nog niet hoe de ontwikkeling van een familie in twee eeuwen leven in dé stad Arnhem. Aan de hand van vijf generaties wordt de lezer meegenomen hoe zich een familie ontwikkeld heeft van “heibelmakers” naar uiteindelijk “maatschappijmakers” in een veranderend Arnhem.

Boek bestellen?


Verschijning: midden 2024

Over de feitelijke oorsprong van voormalig buurtcafé Petersberg en zijn omgeving is voorals nog niets bekend. Het gebied bestrijkt dat nu omsloten wordt door de Hommelseweg, Onder de Linden en Thomas A Kempislaan. Aan de hand van drie eeuwen gebiedsontwikkeling van gaan we terug tot aan 1928. Toen werd de huidige Petersberg en zijn omgeving gebouwd.

Meer informatie?

Verschijning: eind 2024

Begin 18e eeuw wordt op een perceel aan de Cattapoels in het gebied van Geylhorn een “getimmerd huijsje” gebouwd met toestemming van de Heeren Huijsmeester van het Sint Peters Gasthuis. Dit Huijsje, de latere Den Hommel, ontwikkelde zich tot een riant verwarmd buitenverblijf, een protestants intellectueel bolwerk. Den Hommel werd uiteindelijk in 1842 verkocht aan baron van Heeckeren-van Enghuizen.

Meer informatie?

Verschijning: beginl 2025

Rond 1920 sloopte de gemeente Arnhem oude woningen aan de Hommelseweg. Hierdoor verloren landbouwers hun grond en woningen. Als compensatie begon een van deze landbouwers voor zichzelf en pachtte in 1924 een stuk grond aan de Dalweg. Daar begon hij zijn eigen kwekerij ‘Bloemenlust’ met een ‘bloeiende periode’. Maar voor hoelang?

Meer informatie?

Verschijning: in 2025

Op de voorgrond treden is niet voor iedereen weggelegd, ondanks dat hun rol misschien wel belangrijker is dan die op de voorgrond treden. “Uit de schaduw” verteld hierover.

Meer informatie?
Uitgeverij in historische boeken regio Arnhem-Nijmegen