Meteen naar de inhoud

CREAwiki – gevestigd aan de Toermalijnstraat 51, 6534 SB te Nijmegen – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CREAwiki.nl
Toermalijnstraat 51
6534 SB Nijmegen

Vincent Frequin is de functionaris gegevensbescherming van CREAwiki. Hij is te bereiken via vincent@creawiki.nl.

CREAwiki verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Bestelhistorie (Alleen bij boekbestellingen)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vincent@creawiki.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

CREAwiki verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

CREAwiki neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CREAwiki) tussen zit. CREAwiki gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. Generix CRM (relatiebeheer software) voor het vastleggen van: bedrijfsgegevens, contactgegevens personen, alle persoonlijke en schriftelijke (ook e-mail) contactmomenten. Deze software draait online en is beveiligd via een SSL certificaat. Mogelijke schade bij een datalek is het vrijkomen van adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gespreksrapporten.
 2. Outlook voor het versturen en ontvangen van e-mail. Draait lokaal op een PC beveiligd via firewall in router, firewall op de PC en antivirus software. Mogelijke schade bij een datalek is het vrijkomen e-mailadres en de inhoud van de e-mail.
 3. Eigen website voor het aannemen van aanmaken van gebruikersaccounts en het aannemen van bestellingen. Draait online via een open source licentie. Beveiligd door middel van ‘All-in-one WP security’ plug-in. Mogelijke schade bij een datalek is het vrijkomen van adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bestelhistorie. Betalingen worden afgehandeld via Mollie PSP. 

CREAwiki bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens > 20 jaar > Raadplegen van historische acties, volledige vernietiging op verzoek maar ook dat verzoek wordt via relatiebeheer software vastgelegd primair op relatienaam.
 2. Personalia > 20 jaar > Raadplegen van historische acties, volledige vernietiging op verzoek maar ook dat verzoek wordt via relatiebeheer software vastgelegd primair op relatienaam.
 3. Adres > 20 jaar > Raadplegen van historische acties, volledige vernietiging op verzoek maar ook dat verzoek wordt via relatiebeheer software vastgelegd primair op relatienaam.

CREAwiki verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CREAwiki gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CREAwiki en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vincent@creawiki.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CREAwiki wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

CREAwiki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vincent@creawiki.nl. CREAwiki heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Uitgeverij in historische boeken regio Arnhem-Nijmegen