Meteen naar de inhoud

Update per 3 november 2023
Verschenen: mei 2021

  • Definitieve versie van de ‘Ontwikkelvisie Winkelsteeg
  • Ontwikkelvisie in video formaat via deze link
De volledige versie


Kanaalknoop heeft vijf uitlopers vanuit het ‘Park Winkelsteeg

Interssant is te weten hoe deze vijf uitlopers in het gebied vorm gegeven gaat worden? Zie bijgaande foto.

Of anders gezegd: wat beoogd men met deze verbindingslijnen, kijkend naar de overlast die hiermee mogelijk gepaard gaat.

Deze vraag is voorgelegd aan het Omgevings-Team Winkelsteeg.

De gebieden die zijn aangeduid met de cijfers 2 t/m 5 zijn verbindende gebieden. In de Ontwikkelvisie Winkelsteeg (door het college vastgesteld in september 2021) is opgenomen wat de visie is op (benutting van) deze gebieden. Er zijn momenteel nog geen concrete plannen voor de uitwerking van de visie op deze plekken. Het komend jaar wordt wel gestart met de uitwerking daarvan, met uitzondering van gebied nummer 3 (fietspad/weg langs het kanaal).

Gebied nummer 1 wordt niet overgenomen van Pluryn.”


Periode 2015/ 2016

Rond 2010 ontstond de visie om de samenleving naar het terrein van Pluryn te halen door een woonwijk te bouwen in een hoek van Pluryn. Hierdoor zouden het cliënten populatie van 150 naar 100 mensen gaan.

Plannen werden gemaakt voor de burgerwoningen op het Pluryn terrein. Inclusief ontsluitingsplan, zoals bijgaand plaatje laat zien. Deze aanpassingen zouden veel impact hebben op onze wijk.

Veel protest is aangetekend vanuit onze wijk in verband met overlast. Daarnaast is bij de verkoop van de grond van Pluryn aan de ‘Steegherpark‘ bedongen dat er alleen één doorgang (het poortje zoals die er nu) zou blijven ten behoeve van wederzijds wandelen of fietsen.

Succes is behaald: geen burgerwoningen en de doorgang blijft zoals die was afgesproken. Wel een kanttekening: Pluryn heeft hierdoor de cliënten populatie uitgebreid van 150 naar 200 mensen. Dus meer geluidsoverlast. Referentie, zie deze link.

Woon-zorg locatie van Pluryn, door het herzien van beleid ten aanzien van zgh. “Omgekeerde-Integratie”
(reguliere woningen op zorgterreinen realiseren) heeft Pluryn de gemeente verzocht medewerking te verlenen
aan wijziging van het bestemmingsplan. De thans al wel bestemde burgerwoningen zullen niet worden
gerealiseerd maar in plaats daarvan zal het zorg programma worden uitgebreid.

  • Referentie: Ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Goffert-Winkelsteeg, zie deze link.
  • Beeldmateriaal is van de Gemeente Nijmegen

Periode 2014/ 2015

Gemeente Nijmegen was voornemens om een stadscamping op te zetten in de Winkelsteeg. De gedachte gaat uit naar locatie 7 op bijgaand plattegrond. Een sessie met de bewoners was gepland eind 2014.

Veel reacties volgen van de Het Steegherpark bewoners. Zeventien bezwaarschriften zijn ingediend, waarvan er vijftien ontvankelijk werden verklaard. Interessante bezwaarschriften, te lezen via deze link.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub.

  • Referentie: Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro) Nijmegen Goffert Winkelsteeg, zie deze link.
  • Beeldmateriaal is van de Gemeente Nijmegen

Heeft u aanvullingen, wijzingen of toevoegingen, laat het ons weten via: vincent@CREAwiki.nl

Familie Geschiedschrijving