Meteen naar de inhoud

Update per 22 december 2023
Ontwerpbestemmingsplan Kanaalknoop Zuid

In de ontwikkeling van Winkelsteeg heeft de gemeente weer verdere stappen gezet. We brengen jullie graag op de hoogte dat het college inmiddels heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kanaalknoop-Zuid. In dit bestemmingsplan worden 1.200 woningen en ongeveer 30.000 m2 aan bedrijven en voorzieningen mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/view daarna bij venster plannaam of nummer “Winkelsteeg Kanaalknoop-Zuid” invullen. Daarna de nieuwste versie aanklikken.

Twee gerelateerde documenten zijn:

Zoals aangegeven, op dinsdag 16 januari is er een inloopbijeenkomst bij de Jan Massinkhal van 18:30 – 20:30 uur.

Verkeer op de Winkelsteegseweg

Van Bas Bosman, adviseur verkeer bij de gemeente Nijmegen, kregen wij op 21 december 2024 het volgende bericht:

Er is veel sluipverkeer op de Winkelsteegseweg. Gemeente Nijmegen nodigt u uit om mee te praten over de drempels die op deze weg zijn aangelegd. Ook zijn we benieuwd naar uw mening over een mogelijke afsluiting van de Winkelsteegseweg. U vindt de uitgebreide uitnodiging met meer informatie in de bijlage.

Meepraten kan op de bewonersavond op 29 januari om 19:30 uur in wijkcentrum Hatert.

De brief van Bas Bosman kan men vinden via deze link.


Status bomen

Zoals beschreven in het WhatsApp bericht heeft T-51 eind 2022 verzoek ingediend bij Pluryn om de overhangende takken van boom 47 te snoeien. Hierop is tot op heden geen gehoor aangegeven. Om de historie helder te hebben, deel ik onderstaande documenten. De eerste drie documenten heeft mevrouw N. Diender, directeur Pluryn, met verschillende bewoners van Het Steegherpark gedeeld.

De bomeninventarisatie van juni 2023 is mij gestuurd met veel informatie die geblurd is. Het vijfde document is mijn antwoord hierop aan Pluryn.

Documenten

Pluryn heeft aangegeven dat onderzoek gedaan zal worden naar boom 47, naar het advies van Cobra. Echter er is geen termijn afgegeven. Op mijn andere twee verzoeken gaat Pluryn niet in.


Introductie

Tijdens ons bezoek zijn we uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelvisie van de Winkelsteeg 2035 aan de hand van een maquette. De verantwoordelijke stedenbouwkundige gaf een goede, uitgebreide en gepassioneerde toelichting.

Hoofdthema’s

Winkelsteeg kernwaarden (visie en verbinding), mobiliteit, verschillende ontwikkeling stadia, Park Winkelsteeg en tijdsplan. Kortom, veel nieuwe informatie.
Het project team Winkelsteeg is voornemens om dit uitgebreid te delen op 16 januari 2024, waarvoor nog een uitnodiging gestuurd wordt.

Het project team heeft duidelijk aangegeven dat de verstrekte informatie geldt als “concept van verkenningen en nog geen uitvoerbare plannen”. Hieraan kunnen geen rechten verworven worden. De documentatie bestaat uit:

Kanaalkoop (26-10-2023), zie deze link en Posters Woonevent (26-10-2023), zie deze link.


 • Werk-Woon
 • Ankers
 • Park
 • Verbinding
 • Omarming
 • Autoluw
 • Water
 • Sport

Buiten dat deze ankerpunten invloed heeft op onze leefomgeving zijn er twee punten die direct invloed hebben op ons “Het Steegherpark“. Deze zijn in Kanaalknoop Zuid: ‘Park Winkelsteeg’ en ‘Robust Groen’.


Kanaalknoop-Zuid
Met nummers verwijzing

Verklaring van de nummers:

 1. Nieuwe Dukenburgseweg
  • Levensader van al het autoverkeer
 2. Kanaalknoop Zuid
  • Auto luwe wijk ten zuiden Nieuwe Dukenburseweg
  • Aantal woningen: 1200, waarvan ~60% sociale huurwoningen
  • Hoogste gebouw is 80 meter, gradueel naar laagbouw
  • Beperkt auto verkeer/ geen autovoor de deur
  • Er komen kleine horeca bedrijven
 3. Verbindingsknoop
  • Een van de verbindingspunten om vanuit de woonwijk (zoals Kanaalknoop Zuid) en bedrijven terreinen op de Nieuwe Dukenburgseweg te komen
  • Er zijn drie van deze verbindingsknopen van de brug tot aan weg door Jonkerbos
 4. Fiets route
  • Er komt een fiets-wandelroute langs het kanaal
 5. Park Winkelsteeg
  • Het aangegeven gebied wordt park, globaal de sportvelden, vijvers en de Vossendijk
  • In deze plannen wordt ook het bos van Pluryn opgenomen 
  • Lichte sport activiteiten, zoals hardlopen, vinden er plaats
  • Maximaal 10 Food-Truck festivals mogen er gehouden worden
  • Begin 2024 worden aanplantingen gedaan om dit gebied naar een park te verheffen
  • Water van de vijvers wordt geoptimaliseerd
 6. Bos van Pluryn
  • Het bos rondom onze wijk is eigendom van Pluryn
  • In de afgelopen jaren zien we dat dit bos steeds een onderdeel is van Park Winkelsteeg
  • In de afgelopen periode is een landschapsontwerper van idverde.nl aantekeningen gemaakt in dit bos
 7. Eindpunt Vossendijk-Haterseweg
  • De Vossendijk wordt een doodlopende weg
  • De weg na nummer 148 gaat tot het Park Winkelsteeg behoren
 8. Het Steegherpark
  • Vooralsnog zijn hier geen wijzigingen gepland
 9. Pluryn
  • In dit plan is het gebied Pluryn aangegeven zonder het bos, inclusief de bomenlaan achter de Heliodoorstraat
 10. Uitloper Park Winkelsteeg
  • De bomen laan echte Heliodoorstraat is in dit plan een verbindingsroute vanuit Park Winkelsteeg: zie groen pijl

Proclaimer
Het kan zijn dat de plannen, planningen en afbeeldingen van de ontwikkelingen in Winkelsteeg in de loop van de tijd veranderen. Dat heeft te maken met de verdere uitwerkingen van de plannen.Verschenen: mei 2021

 • Definitieve versie van de ‘Ontwikkelvisie Winkelsteeg
 • Ontwikkelvisie in video formaat via deze link
De volledige versie


Kanaalknoop heeft vijf uitlopers vanuit het ‘Park Winkelsteeg

Interssant is te weten hoe deze vijf uitlopers in het gebied vorm gegeven gaat worden? Zie bijgaande foto.

Of anders gezegd: wat beoogd men met deze verbindingslijnen, kijkend naar de overlast die hiermee mogelijk gepaard gaat.

Deze vraag is voorgelegd aan het Omgevings-Team Winkelsteeg.

De gebieden die zijn aangeduid met de cijfers 2 t/m 5 zijn verbindende gebieden. In de Ontwikkelvisie Winkelsteeg (door het college vastgesteld in september 2021) is opgenomen wat de visie is op (benutting van) deze gebieden. Er zijn momenteel nog geen concrete plannen voor de uitwerking van de visie op deze plekken. Het komend jaar wordt wel gestart met de uitwerking daarvan, met uitzondering van gebied nummer 3 (fietspad/weg langs het kanaal).

Gebied nummer 1 wordt niet overgenomen van Pluryn.”


Periode 2015/ 2016

Rond 2010 ontstond de visie om de samenleving naar het terrein van Pluryn te halen door een woonwijk te bouwen in een hoek van Pluryn. Hierdoor zouden het cliënten populatie van 150 naar 100 mensen gaan.

Plannen werden gemaakt voor de burgerwoningen op het Pluryn terrein. Inclusief ontsluitingsplan, zoals bijgaand plaatje laat zien. Deze aanpassingen zouden veel impact hebben op onze wijk.

Veel protest is aangetekend vanuit onze wijk in verband met overlast. Daarnaast is bij de verkoop van de grond van Pluryn aan de ‘Steegherpark‘ bedongen dat er alleen één doorgang (het poortje zoals die er nu) zou blijven ten behoeve van wederzijds wandelen of fietsen.

Succes is behaald: geen burgerwoningen en de doorgang blijft zoals die was afgesproken. Wel een kanttekening: Pluryn heeft hierdoor de cliënten populatie uitgebreid van 150 naar 200 mensen. Dus meer geluidsoverlast. Referentie, zie deze link.

Woon-zorg locatie van Pluryn, door het herzien van beleid ten aanzien van zgh. “Omgekeerde-Integratie”
(reguliere woningen op zorgterreinen realiseren) heeft Pluryn de gemeente verzocht medewerking te verlenen
aan wijziging van het bestemmingsplan. De thans al wel bestemde burgerwoningen zullen niet worden
gerealiseerd maar in plaats daarvan zal het zorg programma worden uitgebreid.

 • Referentie: Ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Goffert-Winkelsteeg, zie deze link.
 • Beeldmateriaal is van de Gemeente Nijmegen

Periode 2014/ 2015

Gemeente Nijmegen was voornemens om een stadscamping op te zetten in de Winkelsteeg. De gedachte gaat uit naar locatie 7 op bijgaand plattegrond. Een sessie met de bewoners was gepland eind 2014.

Veel reacties volgen van de Het Steegherpark bewoners. Zeventien bezwaarschriften zijn ingediend, waarvan er vijftien ontvankelijk werden verklaard. Interessante bezwaarschriften, te lezen via deze link.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub.

 • Referentie: Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro) Nijmegen Goffert Winkelsteeg, zie deze link.
 • Beeldmateriaal is van de Gemeente Nijmegen

Heeft u aanvullingen, wijzingen of toevoegingen, laat het ons weten via: vincent@CREAwiki.nl

Uitgeverij in historische boeken regio Arnhem-Nijmegen